• navrhnu pro vás logo, připravím veškeré propagační tiskoviny - plakáty, letáky, brožurky, noviny aj.

• pro váš podnik navrhnu cedule či polepy výloh, budete-li mít zájem o grafické zpracování knižních obálek, pracovních listů, vizitek, pozvánek, svatebních oznámení, aj., jsem vám plně k dispozici

• otevíráte nový obchod, klub, hospodu? potřebujete zajímavě a vkusně upoutat?

• vytvořím ilustrace pro vaši knihu, ušiju originální loutky, či hračky, navrhnu a zrealizuji hrací didaktické nástěnné prvky aj.

• přijedu na vaší party, či festival a připravím pro vás a vaše blízké workshop barefoot sandálů, nebo výtvarný pro děti.