Cafe u Včelaře

Malá kavárna ve Zlaté uliččce Pražského hradu, vetšinou turistická návštěvnost. Prostor kavárny je dodekorován včelařským vybavením a doplňky , stále hlavní bod je káva. Prostor kavárny je přizpůsoben prostředí Zlaté uličky, není pro to nijak uměle moderní. 

Grafická soutěž - nerealizováno