JadgCZ.ch  - společnost zabývající se myslivostí a lovem zvěře v České republice. Cíloví zákazníci jsou Švýcaři.

Grafická soutěž - 3. místo nerealizováno