Většina klientů jsou ředitelky škol, učitelky a vychovatelky (MŠ, ZŠ, SŠ) - ženy. 

Grafická soutěž - 2. místo nerealizováno