Pro Regionální muzeum Jílové u Prahy jsem tvořila propagační letáky, plakáty a pozvánky na akce muzea. Největším projektem pak byla grafická příprava velké výstavy k výročí Karla IV., tj. vytvoření nástěnných panelů, plakátu, letáků, pozvánek a Karlova rodokmenu.